Om det är pågående brott eller en akut situation ring 112.

Säkerhetsrådgivning

Med vår gemensamma erfarenhet, i kombination med en sedan länge solklart utkristalliserad rollklargöring och osedvanligt skarp analys- och reflektionsförmåga, har vi unika möjligheter att ge råd och stödja i allehanda säkerhetssituationer för företaget och/eller privatpersonen. Vår kompetens riktar sig särskilt mot nyckelfunktioner och/eller beslutsfattare som behöver stöd analysera och bedöma risker, eller i övrigt står inför svåra vägval. Låt oss bli er inhyrda säkerhetschef, eller varför inte bara er ”säkerhetskompis”? 

Dejemyr Consulting AB
Utredning Dejemyr Consulting

Utredning

Interna oegentligheter eller påverkan utifrån kostar företag och privatpersoner oerhörda pengar varje år. Antalet incidenter växer lavinartat. När någonting har hänt, eller Ni misstänker att något inte riktigt står rätt till, låt då oss sortera i problematiken för att ge er rätt beslutsunderlag för fortsatt agerande. Vi arbetar effektivt och tillsammans med kunden så att denne snabbt kan återgå till normalläge. Vi arbetar utifrån polisens utredningsmetodik.

Spaning och kartläggning

Som en del av utredningsverksamheten utförs spaning. Att se men inte synas, och samtidigt inhämta så mycket användbar information som möjligt är en konst som kräver kreativitet, fantasi och inte minst erfarenhet. Traditionell spaning där ögat konstaterar kombineras med modern teknisk spaning i den Dejemyrska detektivbyrån.  

Dejemyr Consulting_Spaning kartläggning
Dejemyr Consulting_bakgrundskontroll

Bakgrundskontroller

Att kartlägga, analysera och rekommendera personer, verksamheter och företag är förmodligen den enskilt största framgångsfaktorn i ett förebyggande och systematiskt säkerhetsarbete.  Genom att veta har man initiativet. Vi arbetar med tillgänglig och öppen information vilken alla kan ta fram, men det är vår långa erfarenhet av att läsa information och signaler som ger er det träffsäkra beslutsunderlaget och det kärnfulla rådet. Vi erbjuder skalbara modeller; från den enklare kontrollen på bred front, till den fördjupade kontrollen inför en särskild rekrytering, händelse eller situation. Tillsammans med kunden tar vi fram rätt modell för rätt situation. 

Metoo

– Stöttar individer och organisationer

– Opinionsbildare

– Föreläsare

Dejemyr_Metoo

Rådgivning/vägledande samtal

Ibland hamnar vi i situationer som inte tycks ha någon lösning och det känns omöjligt att ta sig vidare. Då rekommenderar vi ett samtalsstöd som kan sortera i kaoset, diskutera möjliga riktningar och vägleda i vad som bör vara nästa steg. 

 

Vi vågar stå kvar när andra viker undan och tvekar inte att ställa de obekväma frågorna som gör att man måste tänka efter. Vi använder oss av flera olika samtalsformer och tekniker för att nå fram till målet. Inget ämne är för känsligt och det finns alltid en väg att gå.

– Våld i nära relation  

– Vårdnadstvister

– Sexuella trakasserier

– Psykisk ohälsa

– Relationsproblematik

– Trakasserier och kränkningar

– Stalking

– Övrigt


Dejemyr_Rådgivning_Vägledande samtal
Dejemyr_Våld i nära relation

Samtal

Privat

Upplägg för samtal och priser

variera utifrån hur många

samtal du bokar.


Företag

Vi erbjuder samtal för era anställda löpande ex 10 samtal/månad,

20 samtal/månad etc. mot en fast kostnad.